Despre noi

Clubul Sportiv Școlar Bârlad  reprezintă o unitate viabilă a sportului de performanțăîn rândul tineretului școlar,o adevarată “pepinieră” a sportului național de performanță,care a demonstrat și a câștigat de-a lungul anilor un bun renume demonstrând că este singura forma solidăîn rețeaua Ministerului Educatiei  Naționale care alimentează cu sportivi de performanță loturile reprezentative ale României.

La început am fucționat ca Școala sportivă, pe lângă Liceul nr.2  Bârlad începând cu data de 1 septembrie 1973, conform adresei I.S.J. Vaslui nr.6455 /02.10.1973 iar din 01.09.1978 Clubul Sportiv Școlar s-a înființat ca unitate independentă,cu sediul în Municipiul Barlad ,conform  Ordinului ministrului educației și învățământului nr.1299/10.07.1977 și a adresei I.S.J.Vaslui nr.3433/16.05.1978.

De la înființare și până în prezent Clubul Sportiv Școlar Bârlad a purtat aceeași denumire,a avut aceleași însemne,ce reprezintă specialitățile de pregătire,structura a rămasaproape aceeași ( la început având și alte secții volei, apoi fotbal iar acum doar atletism, gimnastică și rugby),iar nivelele de pregătire fiind dintotdeauna începători,avansați și performanță.

Clubul Sportiv Școlar este o unitate cu statut juridic propriu,nivel liceeal, în subordinea Inspectoratului Școlar al Județului Vaslui,cu certificat de Identitate Sportivă numarul 0000201,nr de identificare din Registrul Sportiv VS/A1/00202/2001,Registrul Special nr 198,cod fiscal 4446490. Functionează în sediu propriu, situat în str. Aleea Parc nr.1, avem două baze sportive respectiv: sala de gimnastică “Andreea Raducanu” cu o suprafata de 882mp (sala de gimnastică utilată cu aparate pentru practicarea gimnasticii artistice de performanță),baza sportivă din str.Republicii nr.320 cu o suprafata de 40.000 mp și Hotel Spatii Cazare din str.Republicii ne 311.

Clubul Sportiv Școlar Mun. Bârlad este un nume foarte cunoscut atât în județul Vaslui cât și în tară datorită proiectelor  pe care le derulează, dar și prin rezultatele foarte bune la numeroasele  proiecte , concursuri sportiveși alte activități extrașcolare organizate de Centrul Olimpic și Sportiv Român,Federația Română de Rugby, Federația Română de Atletism,Federația Română de Gimnasticăși Cluburile Sportive Școlare din țară.

Ce am fost ieri? Am fost istorie; un club în Bârlad ca atâtea altele în țară. Am crescut cu timpul în toate componentele, îndeosebi cele valorice.

Ce suntem azi? Suntem o unitate de învățământ care oferă educație nonformală cu activități extrașcolare,un club cu performanțe la toate secțiile: Atletism, Gimnasticăși Rugby dorit de populaţia şcolară; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncă, muncă asiduă, dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc în acest scop; suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale;

Ce vom fi mâine? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm; vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ, al dorinţei de excelențăși performerii de mâine.

            Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.